xs sm md lg

Basis-ggz zorgt voor drukte bij huisartsen

g23/01/2013

Huisartsen zien steeds meer mensen met psychische klachten in hun praktijk sinds de invoering van de basis geestelijke gezondheidszorg (basis-ggz). Deze patiënten worden vaak in de praktijk geholpen door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zo meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

In januari 2014 is de basis-ggz ingevoerd en sindsdien is het aantal psychische en sociale hulpvragen in de huisartsenpraktijk fors toegenomen. Het aantal pantiënten dat de huisarts raadpleegde vanwege psychische problemen nam toe met vijftien procent in de eerste helft van 2014 toe, vergeleken met de eerste helft van 2013. Zo blijf uit gegevens van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Sinds de invoering van de basis-ggz worden mensen niet meer doorverwezen naar de ggz wanneer zij met psychische problemen zoals stress, nervositeit of relatieproblemen te maken hebben. Zij vallen nu onder de reguliere huisartsenzorg. Een behandeling binnen de basis-ggz of specialistische ggz is voorbehouden aan mensen met een psychiatrische stoornis, zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis.

De invoering van de basis-ggz heeft volgens NIVEL-onderzoeker Peter Verhaak geleid tot een toenemende vraag aan psychische hulp bij de huisartsen, die dit proberen op te vangen met de inzet van een POH-GGZ. ‘Over die inzet weten we uit incidentele onderzoeken dat deze praktijkondersteuners door de meeste patiënten positief gewaardeerd worden. Maar er is nog geen systematisch onderzoek naar de effectiviteit van de hulp gedaan, vergeleken met bijvoorbeeld de hulp van een huisarts of een eerstelijnspsycholoog.’

Bron: http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/23861-invoering-basis-ggz-leidt-tot-drukte-bij-de-huisarts.html