xs sm md lg

Verwijsrecht van huisartsen in jeugdzorg blijft ongeschonden

g17/04/2014

Het verwijsrecht van huisartsen in de jeugdzorg wordt niet ingeperkt en de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierop aangepast. Dat meldt staatssecretaris Van Rijn in een brief naar de Tweede Kamer. Deze brief stuurde hij naar aanleiding van de recente ledenpeiling van de LHV over de jeugdzorg.

In de brief wordt ook nadrukkelijk vermeld dat de gemeente de plicht heeft om voldoende aanbod te realiseren én dat dit aanbod ook kwalitatief en kwantitatief toereikend moet zijn. Wanneer er een specifieke vorm van jeugdzorg niet is ingekocht door de gemeente, dan moeten zij er alsnog voor zorgen dat de jeugdige passende jeugdhulp ontvangt.

Uit een enquête van de LHV blijkt dat veel huisartsen zich zorgen maken over hun onafhankelijke poortwachtersfunctie in dit nieuwe jeugdstelsel. Ook blijkt dat er zorgen zijn over de toekomstige kwaliteit van de jeugdzorg. De Vaste Kamercommissie van VWS vraag staatssecretaris Van Rijn om een reactie.

Van Rijn geeft aan dat hij hierover bij de behandeling van de Jeugdwet in de Eerste en Tweede kamer al duidelijk is geweest en de handreiking van de VNG ‘Sturing en bekostiging in de tweedelijn’ inmiddels heeft laten aanpassen op dit punt. Vervolgens wijst hij op het belang van goede afspraken tussen de huisartsen en gemeenten over de samenwerking, zodat beide partijen samen hun rol in het nieuwe stelsel goed kunnen vervullen.