xs sm md lg

Visitatie voor huisartsen niet meer verplicht

g15/03/2015

Het visitatieprogramma waaraan alle huisartsen eens in de vijf jaar moeten meedoen voor herregistratie, is niet langer verplicht voor álle huisartsen. Dat melden de LHV en het NHG op hun websites. Huisartsen die werken in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk mogen nu zelf weten of ze meedoen aan het programma.

De twee huisartsenorganisaties nemen deze beslissing nadat er veel kritiek kwam op de visitatie-eis. LHV en NHG stellen dat bij zowel het visitatieprogramma als de praktijkaccreditatie het verbeteren van het functioneren in de praktijk wordt nagestreefd. Hierdoor kan praktijkaccreditatie worden geaccepteerd als methode om te voldoen aan de visitatieverplichting. Meer dan de helft van de huisartsen in Nederland werkt in een geaccrediteerde praktijk. Behalve praktijkhouders, kunnen ook huisartsen in loondienst en vaste waarnemers afzien van het visitatieprogramma.

Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/148798/Visitatie-niet-meer-verplicht-voor-elke-huisarts.htm