xs sm md lg

Advies: Instroom geneeskundeopleiding moet omlaag

g26/11/2013

Het capaciteitsorgaan adviseert aan minister Schipper van VWS dat het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten omlaag moet met 20 procent. Tevens zou de instroom voor de geneeskundeopleiding omlaag moeten met 10 procent.

In het advies staat dat vooral voor de specialisaties psychiatrie, radiologie en anesthesiologie het aantal opleidingsplaatsen moet worden verminderd. Het advies om het aantal opleidingsplekken verder te beperkend hing al in de lucht, omdat het Capaciteitsorgaan eerder al meldde dat veel jonge medisch specialisten zonder werk zitten.

Het Capaciteitsorgaan adviseerde in 2010 juist om meer opleidingsplaatsen te creëren. ‘We hadden verwacht dat buitenlandse artsen die in Nederland zijn opgeleid, na afloop terug zouden gaan naar het buitenland. Dat is echter niet gebeurd. Ook die artsen blijven werkzaam op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Aldus directeur Victor Slenter tegen de NOS.

Bron: http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/138180/Advies-instroom-geneeskunde-moet-omlaag.htm