xs sm md lg

Aanpak 'foute' indicaties door van Rijn

g12/11/2013

Per direct neemt staatssecretaris Van Rijn maatregelen tegen twijfelachtige indicaties voor AWBZ-zorg. Uit een onderzoek is voortgekomen dat instellingen nogal eens zwaarder zorg indiceren dan volgens de regels nodig is. Dit kan ten koste gaan van het AWBZ-budget. Dit verschijnsel staat bekend als upcoding.

Van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij upcoding wil gaan aanpakken. Hij schrijft dat we zeker moeten stellen dat geld voor de zorg in alle gevallen goed wordt besteed. Er was sprake van zwaardere zorg dan de bedoeling was bij 45 van de 202 onderzochte gevallen.

Fraude wil een woordvoerder van Van Rijn het niet nomen, het staat namelijk niet vast dat instellingen altijd bewust te zwaar indiceren. “Maar de uitkomsten van het onderzoek zijn wel een duidelijk signaal,” aldus een woordvoerder. Vanaf 1 november gaat het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, meer indicaties toetsen. De door instellingen ingediende gegevens zullen worden gecontroleerd bij de betrokkenen zelf. Een instelling mag niet meer zelf indiceren, wanneer ze in de fout zijn gegaan. Van Rijn schrijft dat upcoding in de toekomst al moeilijker wordt. Het is de bedoeling dat vanaf 2015 alleen het CIZ nog indiceert.

Bron: http://nos.nl/artikel/557797-van-rijn-pakt-foute-indicaties-aan.html