xs sm md lg

Vrije huisartsenkeuze lijkt gewaarborgd

g22/04/2014

De vrije huisartsenkeuze voor de patiënt lijkt gewaarborgd. De huisarts wordt namelijk gevrijwaard van veranderingen in artikel 13 Zorgverzekeringswet. Dit stellen verschillende media in hun berichtgeving over het zorgakkoord. De SGP en de ChristenUnie hebben zich hard gemaakt voor de vrije huisartsenkeuze.

De voorgestelde wijzigingen in artikel 13 betekenen dat de zorgverzekeraars bij een naturapolis niets hoeven te betalen aan zorgverleners met wie zij geen contract hebben of onderhouden. Voor de patiënt kan dit dan betekenen dat hij als het ware gedwongen wordt om van huisarts te wisselen. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt van zorgverzekeraar wisselt terwijl de verzekeraar geen contract heeft met de huidige huisarts of wanneer de verzekeraar het contract met de huisarts van de patiënt verbreekt.

Het is van groot belang dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt beschermd wordt. Deze is namelijk essentieel, aldus Steven van Eijck, voorzitter van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). Volgens de LHV ligt de toegevoegde waarde en kracht van de huisartsgeneeskunde in de vertrouwensrelatie die wordt opgebouwd tussen patiënt en huisarts. Deze relatie dreigde verloren te gaan door het schrappen van de vrije artsenkeuze.
De komende tijd zal blijken of en hoe er invulling zal worden gegeven aan de bescherming van de vrije huisartsenkeuze. De verwachting is dat het ministerie van VWS hierover de komende weken met een concreet voorstel komt.

Bron: LHV Artsennet, 17 april 2014, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Vrije-huisartsenkeuze-voor-patient-lijkt-gewaarborgd.htm, geraadpleegd op 18 april 2014