xs sm md lg

Wat zijn de aandachtsgebieden van een Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)?

g28/08/2015

Sinds 2014 is de POH-GGZ integraal onderdeel van de Basis-GGZ. Honderden huisartsen maken inmiddels zorgeloos gebruik van de inzet van POH-GGZ.

Wat de aandachtsgebieden zijn van de Praktijkondersteuner GGZ?

  • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • Geven van psycho-educatie
  • Begeleiden en/ of ondersteunen van zelfmanagement
  • Begeleiden van en terugvalpreventie bij chronische patiënten
  • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
  • Opbouw en onderhoud van netwerk met sociale (GGZ-) partners
  • Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie
  • Vertegenwoordigen van belangen van de praktijk rondom ontwikkelingen in het kader van de Basis-GGZ

Een praktijkondersteuner GGZ weet met deze aandachtsgebieden een toegevoegde waarde te leveren voor de huisartsenpraktijk.

Praktijksteun
Een voordeel bij Praktijksteun is dat wij verantwoordelijk zijn voor de directe aansturing van de Praktijkondersteuner GGZ en taken met betrekking tot planning, overall management, scholing, projectwerk en dergelijke. De patiëntgerelateerde aansturing en onderwerpen blijven uiteraard wel volledig onder hoede van de huisartsenpraktijk.