xs sm md lg

Weinig inzet van prestatie "groepsconsult" voor POH GGZ

g20/08/2014

Er wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een groepsconsult in te zetten in de huisartsenpraktijk. Dit is gebleken uit een overleg van diverse huisartsenkringen met de zorgverzekeraars.

Geïndiceerde preventie van depressie, angststoornis en verslaving behoort tot het takenpakket van de huisarts en POH-GGZ. Geïndiceerde preventie vindt vaak plaats via groepsinterventies (cursussen). De oude prestaties (consulten) gaven onvoldoende duidelijkheid over de bekostiging van deze groepscursussen. Daarom is er in 2014 een nieuwe prestatie “Groepsconsult” in de beleidsregel opgenomen. Dit groepsconsult mag per deelnemer en per groepsbijeenkomst in rekening gebracht worden. Bij acht deelnemers mag de aanbieder dus acht maal het groepsconsult declareren.

De hoogte van het groepsconsult is gelijk aan het tarief van het reguliere consult. Eventuele meerkosten voor groepscursussen kunnen vergoed worden via het ‘Inschrijftarief POH-GGZ’. Partijen zijn vrij om onderling af te spreken welk deel van het inschrijftarief hiervoor wordt gebruikt. In de meeste gevallen zal een groepsconsult binnen een samenwerkingsverband van meerdere praktijken opgezet worden, maar dit is niet noodzakelijk.

Bron: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/27/Nieuws/28121/Prestatie-%E2%80%9Cgroepsconsult%E2%80%9D-voor-POH-GGZ-nog-weinig-ingezet