xs sm md lg

Groot tekort aan praktijkondersteuners huisartsenzorg

g14/04/2014

Er is nog steeds een grote vraag aanwezig naar POH-GGZ’ers: ruim 20% van de vacatures staat hiervoor open. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten is daarentegen afgenomen van 2,5 procent naar 2 procent. Daarmee ontstaat een dalende trend, sinds het begin van de metingen in 2010 was het percentage nog nooit zo laag.

Dit blijkt uit de Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners dat het Campagneteam ‘werken in de huisartsenzorg’ van de SSFH in februari 2014 heeft laten uitvoeren. Ruim 500 huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra namen deel aan dit onderzoek.

Doorgaans wordt 2 tot 3 procent aan openstaande vacatures (ook wel vacaturegraad genoemd) normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Het aantal van 6,6 procent aan openstaande vacatures bij praktijkondersteuners duidt dus op een tekort. Voornamelijk de regio’s Oost, West, Midden en Zuidwest laten een hoog percentage zien. De vervulling van een vacature duurde gemiddeld drie keer zo lang dan bij de doktersassistenten. De meerderheid van de nieuw aangetrokken POH’s is afkomstig van een andere huisartsvoorziening of zorginstelling. Bij de POH-GGZ ligt het vacaturepercentage met 20 procent zeer hoog. In alle regio’s is een aanzienlijk tekort, maar regio Zuidwest spant de kroon met 33 procent.

De vacaturegraad voor doktersassistenten ligt met 2 procent nog wel hoger dan het gemiddelde van 1 procent in de gehele zorgsector. De vervulling van een vacature voor een doktersassistent duurt gemiddeld 45 dagen, dat is 6 dagen minder dan in oktober 2013.

Bron: Medicalfacts, 31 maart 2014, URL: http://www.medicalfacts.nl/2014/03/31/groot-tekort-aan-praktijkondersteuners-huisartsenzorg/, geraadpleegd op 2 april 2014