xs sm md lg

Werkdruk wijkverpleegkundigen neemt toe

g24/04/2015

Tachtig procent van de wijkverpleegkundigen ervaart toegenomen werkdruk sinds de bezuinigingen in de zorg. Dat komt doordat ze van alle patiënten die ze verzorgen opnieuw moeten bepalen op hoeveel zorg zij recht hebben en dit ook voor alle nieuwe cliënten moeten doen. Dit is de conclusie uit een onderzoek van de V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De politiek wil zorg en ondersteuning dichtbij burgers organiseren, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige speelt hier een belangrijke rol in. Sinds 1 januari heeft de wijkverpleegkundige naast de zorg voor patiënten ook verantwoordelijk voor het signaleren van de zorgvraag bij kwetsbare buurtbewoners.

De helft van de ondervraagde wijkverpleegkundigen is bang dat hun organisatie onvoldoende hbo-verpleegkundigen in dienst heeft, terwijl alleen zij gekwalificeerd zijn om de zorgbehoefte te bepalen. Het opnieuw indiceren van zorg moet bovendien binnen te korte tijd, stellen de wijkverpleegkundigen. Een op de drie zorgorganisaties heeft nog niet voor alle cliënten opnieuw bepaald op hoeveel uur zorg zij recht hebben, terwijl de deadline 1 mei is.

Bron: http://huisartsvandaag.nl/