xs sm md lg

Hidha's essentieel voor continuïteit van de zorg

g13/05/2014

Vaak werken Hidha’s jarenlang in een vaste praktijk waar ze een grote rol spelen bij het kwaliteitsbeleid en de begeleiding van ander personeel. Daardoor zijn ze essentieel voor het garanderen van de continuïteit in de zorg. Dit is een erg belangrijk gegeven, aangezien de zorg nog meer dan voorheen in de buurt van de patiënt zal worden geleverd. Dit blijkt uit de jaarlijkse Hidha-monitor.

Aan deze Hidha-monitor deden 150 Hidha’s mee. Er werd onderzocht hoe Hidha’s naar het huisartsenvak en hun functie kijken. De knelpunten die uit dit onderzoek naar voren komen vormen een belangrijke input voor de belangenbehartiging door LHV-Wadi.

De belangrijke rol die de Nederlandse Hidha volbrengt in de huisartsenzorg brengt wel een hoge werkdruk met zich mee. Een grote groep (één kwart) van de respondenten ervaart de werkdruk als hoog. De belangrijkste redenen voor de ervaren werkdruk is dat er een groot aantal medische taken zijn en dat er structureel wordt overgewerkt. De monitor laat tevens zien dat meer dan één derde van de Hidha’s zo’n 5 tot 10 uur per maand overwerkt. In 17 procent van de gevallen wordt er zelfs meer dan 10 uur per maand overgewerkt.

Echter, ondanks deze ervaren werkdruk gaat de overgrote meerderheid van de respondenten (92 procent) nog steeds met veel plezier naar het werk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de functie goed te combineren is met privéverplichtingen, dat er vaak een prettige samenwerking is met de collega’s en dat er de mogelijkheid is tot het bieden van continuïteit in de zorg aan de patiënt.

Momenteel vinden er onderhandelingen plaats tussen werkgevers en werknemers (de LHV en de LAD) over de nieuwe cao voor Hidha’s. Om erachter te komen hoe de Hidha’s tegen deze nieuwe cao aankijken heeft LHV-Wadi dit jaar verschillende vragen over dit onderwerp gesteld. De uitkomsten zijn ook ter beschikking gesteld aan zowel werkgevers en werknemers. Maar liefst 85 procent van de Hidha’s is van mening dat het erg belangrijk is dat er een nieuwe cao komt. Voor hen zijn de belangrijkste onderdelen in de nieuwe cao:

  1. Materiële afspraken (zoals loon)
  2. Afspraken over het aantal vakantiedagen en het opnemen hiervan
  3. Afspraken over ANW-diensten
  4. Afspraken over werktijden
  5. Afspraken over nascholing

Bron: LHV Artsennet, 24 april 2014, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Hidha-essentieel-voor-continuiteit-van-zorg.htm, geraadpleegd op 28 april 2014