xs sm md lg

GGZ partijen zetten zich in voor continuïteit van zorg in Jeugdwet

g07/03/2014

De NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en GGZ Nederland zullen erop toezien dat bij de implementatie van de nieuwe Jeugdwet, straks geen psychisch zieke kinderen tussen wal en schip geraken. Op 19 februari 2014 is het wetsvoorstel Jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Door dit besluit zal de psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket verdwijnen en per 2015 zal deze zorg bij de gemeenten worden ondergebracht.

Staatssecretaris van Rijn garandeert dat kinderen met een psychische aandoening ook na de invoering van de Jeugdwet gebruik kunnen blijven maken van de zorg die zij nodig hebben. Om dit te garanderen moeten de gemeenten in samenwerking met het ministerie van VWS de gesignaleerde knelpunten en risico’s aanpakken. Het is namelijk van groot belang dat het recht op kwalitatief goede zorg en de beschikbaarheid daarvan wordt geborgd.

De NVvP en GGZ Nederland zullen de komende tijd erop toezien dat in de nieuwe situatie aan de gegeven garanties wordt voldaan en vastgehouden. Zij gaan zich in het belang van de kinderen met een psychische aandoening inzetten om met alle betrokkenen de implementatie van de Jeugdwet zo goed mogelijk te laten verlopen. De implementatie van de Jeugdwet kan alleen een succes worden wanneer alle partijen goed samenwerken en het belang van goede zorg voor de jeugd voorop stellen.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 19 februari 2014, URL: http://www.medicalfacts.nl/2014/02/19/ggz-partijen-zetten-zich-in-voor-continuiteit-van-zorg-in-jeugdwet/, geraadpleegd op 20 februari 2014