xs sm md lg

Hoogte vergoeding door SSFH voor een stagiaire schept verwarring

g11/02/2014

Voor het begeleiden van stagiairs zou de vergoeding die de huisarts krijgt bestaan uit 100 euro per maand. Dit maakte Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bekend.

Tevens kan de stagiair zelf rechtstreeks bij de SSFH een stagevergoeding aanvragen. Via de website van de SSFH kunnen de werkgevers en stagiairs zelf de tegemoetkoming aanvragen. Beide tegemoetkomingen zijn brutobedragen en gelden voor de duur van de stage. De huisartsenpraktijk of –post en de stagiair moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Zo moet bijvoorbeeld een schriftelijke stage overeenkomst zijn afgesloten tussen stagiair en stage aanbieder en moet de werkgeversbijdrage aan de SSFH zijn betaald.

Echter blijkt nu dat de vergoeding wordt uitgekeerd naar rato. Hierbij doet de berichtgeving van de SSFH het voorkomen dat het gaat om 100 euro per stageplaats. Bij een stageweek van minimaal 23 uur is de vergoeding maximaal €100,= bruto per maand. De vergoeding wordt berekend naar rato bij een stageweek van minder dan 23 uur per week.

Bron: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/12/Overheid/26630/Hoogte-van-vergoeding-door-SSFH-voor-een-stagaire-schept-verwarring