xs sm md lg

Huisartsen ervaren het doorverwijzen naar GGZ lastiger dan voorheen

g11/06/2014

Maar liefst twee op de drie huisartsen ervaart minder verwijsmogelijkheden naar de generalistische basis-ggz. Een jaar geleden was deze groep beduidend kleiner, toen ondervond maar één op de drie problemen. Dit blijkt uit de tweede ggz-peiling van de LHV, die oor 1050 huisartsen is ingevuld.

Geert-Jan van Loenen, LHV bestuurder, vermoedt dat de vermindering van verwijsmogelijkheden te maken heeft met het schrappen van vergoedingen. Want wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan, moet de patiënt de psycholoog zelf betalen. Veel huisartsen merken dan ook dat patiënten daardoor toch afzien van deze hulp.

De meningen verschillen over de wachttijden in de basis-ggz. Sinds 1 januari zijn deze veranderd en 17 procent van de ondervraagden ervaart kortere wachttijden. Daarnaast ervaart 5 procent langere wachttijden en de overige huisartsen benoemen de wachttijden als onveranderd.

Ondertussen werkt 72 procent van de ondervraagde huisartsen nauw samen met een praktijkondersteuner ggz. De LHV peilingen zijn bedoeld om de gevolgen van de veranderingen binnen de ggz in kaart te brengen. Eind dit jaar volgt de derde meting.

Bron: MedischContact, 22 mei 2014, URL: http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-1/144627/huisartsen-verwijzen-naar-ggz-lastiger.htm, geraadpleegd op 23 mei 2014