xs sm md lg

GGZ aanbieders kunnen pas in juli declareren

g10/03/2014

Ggz aanbieders kunnen in 2014 pas vanaf juli hun declaraties indienen bij zorgverzekeraars. Om een inkomensdip te voorkomen gaan de zorgverzekeraars extra bevoorschotten. Dit schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

Het late tijdstip van declareren heeft te maken met de structuurwijzigingen in de GGZ. Vanaf 1 januari is er geen onderscheid meer tussen eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns ggz, maar tussen basis-ggz en gespecialiseerde ggz. De basis-ggz krijgt per 1 juli een declaratiesysteem op basis van zorgzwaartepakketten en de gespecialiseerde ggz krijgt een declaratiesysteem op basis van dbc’s. Het probleem is dat de ICT-declaratiestandaard voor de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz pas op 1 juli klaar is en pas op die datum in gebruik kan worden genomen.

De veranderingen hebben vooral gevolgen voor psychologen. Zij konden voorheen direct declareren na het leveren van een consult. Dbc’s kunnen echter pas worden gedeclareerd nadat de gehele behandeling is afgesloten. Om een inkomensdip van ggz-aanbieders te voorkomen geven zorgverzekeraars extra voorschotten. Dit heeft de minister Schippers afgesproken met Zorgverzekeraars Nederland. Verzekeraars mogen zelf weten hoe ze dit gaan doen. Ze hoeven niet de volledige omzet te bevoorschotten en zij hoeven ook geen extra voorschotten te geven wanneer het om kleine bedragen gaat.

Bron: Zorgvisie, Bart Kiers, 19 februari 2014, URL: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/2/Ggz-aanbieders-kunnen-pas-in-juli-declareren-1467029W/ , geraadpleegd op 5 maart 2014