xs sm md lg

Huisartsen ervaren voornamelijk werkdruk door regelgeving en administratie

g22/05/2014

Huisartsen ervaren met regelmaat werkdruk door eisen van zorgverzekeraars, het aantal patiënten in een korte tijd en voornamelijk door de taakverzwaring van de overheid en de hoeveelheid aan administratieve taken. Dat blijkt uit een online scan van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Zij voerden in 2012 een onderzoek uit naar langdurige stressfactoren onder huisartsen. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een preventieprogramma gestart met als onderdeel een scan waarmee de huisarts een indruk krijgt van zijn balans tussen werkdruk en werkplezier.

Het is positief dat de meerderheid aangeeft de werkdruk wel aan te kunnen. De meeste huisartsen scoren hoog op de punten, plezier in de omgang met patiënten, voldoening uit het werk halen, het hanteren van een eigen werkstijl en het kunnen inzetten van persoonlijke kwaliteiten. Daarentegen geeft 36 procent aan dat het privéleven onder druk staat door de hoge werkdruk. Huisartsen die relatief kort werkzaam zijn of juist langer dan 20 jaar werken ervaren minder stress dan hun collega’s die 5 tot 10 jaar werkzaam zijn als huisarts. Qua gezinssituatie ervaren alleenstaanden zonder kinderen vooral een hoog stressniveau.

Bron: MedNet, 18 maart 2014, URL: http://www.mednet.nl/nieuws/id7729-huisartsen-ervaren-vooral-werkdruk-door-regelgeving-en-administratie.html, geraadpleegd op 28 april 2014