xs sm md lg

Huisartsen leveren goede zorg bij depressie

g24/03/2014

Huisartsen bieden depressieve patiënten over het algemeen zorg die in overeenstemming is met de geldende richtlijnen. Ze schrijven niet klakkeloos antidepressiva voor zoals in de media en in sommige wetenschappelijke onderzoeken wordt gesuggereerd. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Ellen Piek.

Ruim twee derde van de depressieve patiënten wordt herkend door de huisarts, stelt Piek. De huisartsen herkennen depressiviteit het best bij patiënten die hun psychische problemen met de huisarts bespreken en bij patiënten die niet alleen een depressie, maar ook een angststoornis hebben. Het atypische symptoom toegenomen eetlust zorgt voor een slechtere herkenning.

Van de depressieve patiënten wordt 58 procent doorverwezen voor psychologische of psychiatrische zorg. Huisartsen houden hierbij de richtlijnen in het oog. Patiënten die een voorkeur hebben voor psychotherapie, met chronische depressie of suïcidale neigingen, worden vaker ddorverwezen.

Ook blijkt dat huisartsen antidepressiva volgens de richtlijn voorschrijven. Bij 5,4 procent van de antidepressiva-gebruikers bleek echter sprake van overbehandeling. Meer dan de helft van deze gebruikers was met een goede reden gestart, maar te lang doorbehandeld. Piek vraag daarom aandacht voor het tijdig signaleren van patiënten die geen antidepressiva meer nodig hebben. Overigens is het wel het geval dat gebruikers van antidepressiva ook de neiging hebben om te lang gebruik te maken van het medicijn.

Piek kwam tot haar onderzoek doordat de media de laatste jaren veel aandacht hebben besteed aan de behandeling van depressie en het gebruik van antidepressiva. “Vaak werd daarbij geconcludeerd dat te veel antidepressiva worden voorgeschreven, met name door huisartsen. Dit onderzoek bewijst het tegendeel. Slechts weinig antidepressiva worden onterecht voorgeschreven en ook op andere gebieden van depressiebehandeling doet de huisarts het goed.” Aldus Piek.