xs sm md lg

Huisartsen positief over zorggroepen

g10/09/2014

Huisarts en Wetenschap hebben een peiling uitgevoerd. Hieruit blijkt dat huisartsen positief tot zeer positief zijn over de meeste eigenschappen van een zorggroep. Onder andere de manier van managen binnen een zorggroep, de gegeven spiegelinformatie en de bij- en nascholing. Iets minder tevreden zijn de huisartsen over verschillende administratieve lasten, de visitatie door de zorggroep en de financiële tegemoetkoming van de zorgverzekeraar.

In Nederland zijn zo’n 100 zorggroepen die ketenzorg leveren aan patiënten met chronische ziekten. Zo’n driekwart van alle huisartsen neemt deel aan een zorggroep. Verschillende onderzoeken hebben onderzocht hoe zorggroepen georganiseerd zijn en welk soort zorg zij verlenen, maar over hoe huisartsen zelf over hun deelname aan een zorggroep denken, was nog niet bekend.

Bijna alle huisartsen die ondervraagd zijn, werken in een huisartsenpraktijk die deelneemt aan een zorggroep (92%). Vrijwel alle zorggroepen richten zich op de zorg voor patiënten met diabetes mellitus, vaak in combinatie met een zorgprogramma voor COPD en/of een andere chronische ziekte. Wanneer een totaaloordeel wordt gevraagd over de zorggroep waaraan hun praktijk deelneemt, staat hier een meerderheid positief (50%) tot zeer positief (18%) tegenover. 24% is neutraal en slecht 5% van de huisartsen heet een negatief oordeel over hun eigen zorggroep.

Bron: http://www.mednet.nl/nieuws/id8065-huisartsen-tevreden-over-zorggroepen.html