xs sm md lg

In 2014 start het Landelijk Meldpunt Zorg

g21/01/2014

Wanneer burgers klachten hebben over de kwaliteit van zorg kunnen ze vanaf 1 juli 2014 terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg voor advies en begeleiding. Minister Edith Schippers van VWS stelt dat Zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de afhandeling van klachten.

‘De klachtafhandeling bij zorginstellingen gaat vaak goed, maar er zijn te veel instellingen die het niet goed doen, die moeten beter gaan presteren. Soms heeft iemand hulp nodig bij zijn klacht, die kan dan terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.’

Het wordt tevens de plek voor zorgaanbieders en fabrikanten waar zij hun wettelijk verplichte meldingen moeten doen, zoals calamiteiten of productdefecten. Per brief heeft de minister de Tweede Kamer onder meer geïnformeerd over de naam en hoofdtaken van deze organisatie.

Mensen met (klachtgerelateerde) vragen en klachten over de zorg zal het LMZ allereerst adviseren en begeleiden. Het gaat mensen helpen de juiste weg te vinden voor hun klacht. Voor mensen die dat willen, zal als tweede hoofdtaak het LMZ monitoren of zorginstellingen hun klacht tijdig afhandelen. Verder gaat het LMZ de voortgang bewaken van de afhandeling van burgerklachten die door de IGZ worden onderzocht. Het ontvangen, registreren en direct doorgeleiden aan de IGZ van wettelijk verplichte meldingen van zorgaanbieders en fabrikanten is de derde hoofdtaak van het LMZ. Om haar toezicht goed te kunnen uitoefenen gebruikt de IGZ deze gegevens. Als laatste stelt het LMZ een klachtbeeld samen, waarmee ze een bijdrage levert aan de transparantie over klachten en meldingen in de zorg en de afhandeling daarvan.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/12/Landelijk-Meldpunt-Zorg-in-2014-van-start-1434999W/